Lag inom parentes är det lag som ansvarar för spolning av isen efter det ispasset.